موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۰۲/۰۵

 حبس زوج در صورت عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه