موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

مشاور حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟

مشاور حقوقی

این روزها با رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از قبل پیچیده شده است .برای حل مشکلات سازمان ها چه این سازمان ها دولتی باشند یا غیر دولتی همینطور شرکت های خصوصی نیاز مبرم به  مشاور حقوقی می باشد.

مشاور حقوقی کیست؟مشاورحقوقی با دانشی که به قوانین و اصول حقوقی دارد می تواند کمک شایانی به سازمان ها ,ادارات,شرکت های خصوصی داشته باشد.مدیران و کسانی که صاحب نفع در آن سازمان می باشند با توجه به مسئولیت هایی که دارند با کمک مشاور حقوقی می توانند تصمیمات درست تر و قانون مندتری بگیرند,در خیلی از تصمیم هایی که مدیران  اجرایی می گیرند اگر از قوانین حقوقی خبر نداشته باشند ممکن است شامل ضررهای جبران ناپذیری باشند.

این روزها در بیشتر شرکتها و سازمان های بزرگ قسمت مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که  از کیک یا چند تن از کارشناسان مشاور حقوقی تشکیل شده است.

مشاور حقوقی 

وظایف مشاور حقوقی

۱-آماده کردن متن برای قرار دادهایی که شرکت ها یا سازمان ها در دست انعقاد دارند و اینکه به عنوان یک ناظر بر روال عقد آن قرار داد نظارت داشته باشند.

۲-قبل از شرکت در هر نوع مناقصه یا مزایده ای مشاور حقوقی باید هم اطلاعات لازم را به مدیران ارشد ارائه دهد و هم اینکه امور حقوقی مربوط به آن ها را انجام دهد.

۳-در شرکت هایی که به صورت خصوصی اداره می شوند انجام دادن کارهایی از قبیل ثبت و تغییر و تحول در ساختار جزو وضایف مشاور حقوقی می باشد.

۴-اگر شرکت یا سازمان در مرجعه قضایی به عنوان شاکی یا متهم پرونده ای دارد مشاور حقوقی باید اطلاعاتی برای دفاع از آن جمع آوری نماید

۵-مدیران و کارکنان نیاز به مشاوره از مشاور حقوقی دارند

مشاور حقوقی

مهارت های یک مشاور حقوقی

۱-یک مشاور حقوقی خوب و حاذق باید به همه قوانین مرتبط حقوقی  آشنا باشد و در عین حال مسلط باشد

۲- اتخاذ تصمیم درست و به موقع در شرایط مهم و حساس

۳-یک مشاور حقوقی خوب باید سخن ور خوبی باشد و این توانایی را داشته باشد که بتواند دیگران را متقاعد کند.

۴-امانتداری و داشتن صداقت

۵-باید بتواند در شرایط مختلف قدرت تجزیه و تحلیل مناسب مسائل را داشته باشد.