موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

مشاور حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟

مشاور حقوقی

این روزها رابطه های انسان ها و سازمان ها بیشتر از قبل پیچیده شده است. برای حل مشکلات سازمان ها، چه این سازمان ها دولتی باشند یا غیر دولتی همین طور شرکت های خصوصی نیاز مبرم به  مشاور حقوقی دارند. این به معنی قرار داد بستن با یک دفتر وکالت یا این چنین موارد نیست. در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می دهیم.

مشاور حقوقی کیست؟

مشاور حقوقی با دانشی که به قوانین و اصول حقوقی دارد می تواند کمک شایانی به سازمان ها، ادارات و شرکت های خصوصی داشته باشد. مدیران و کسانی که صاحب نفع در آن سازمان می باشند با توجه به مسئولیت هایی که دارند با کمک مشاور می توانند تصمیمات درست تر و قانون مندتری بگیرند، در خیلی از تصمیم هایی که مدیران  اجرایی می گیرند اگر از قوانین حقوقی خبر نداشته باشند، ممکن است متحمل ضررهای جبران ناپذیری مادی و معنوی شوند.

این روزها در بیشتر شرکت ها و سازمان های بزرگ قسمت مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که  از یک یا چند تن از کارشناسان مشاور حقوقی تشکیل شده است. در ادامه برخی از وظایف و مهارت های مورد نیاز یک مشاور حقوقی بیان شده است:

مشاور حقوقی تلفنی

وظایف

۱-آماده کردن متن برای قرار دادهایی که شرکت ها یا سازمان ها در دست انعقاد دارند و این که به عنوان یک ناظر بر روال عقد آن قرار داد نظارت داشته باشند.

۲-قبل از شرکت کردن در هر نوع مناقصه یا مزایده ای مشاور حقوقی باید هم اطلاعات لازم را به مدیران ارشد ارائه دهد و هم این که امور حقوقی مربوط به آن ها را انجام دهد.

۳-در شرکت هایی که به صورت خصوصی اداره می شوند، انجام دادن کارهایی از قبیل ثبت و تغییر و تحول در ساختار جزو وضایف مشاور حقوقی می باشد.

۴-اگر شرکت یا سازمان در مرجعه قضایی به عنوان شاکی یا متهم پرونده ای دارد مشاور حقوقی باید اطلاعاتی برای دفاع از آن جمع آوری نماید.

۵-هر سازمان در مورد مالیات یکسری مسئولیت دارد که به موقع باید هشدارها و راهنمایی های مورد نیاز را از سوی یک مشاور حقوقی دریافت کند.

۶-مدیران و کارکنان نیاز به مشاوره از مشاور حقوقی دارند.

۷-یک مشاور حقوقی خوب باید نسبت به حقوق و مقررات مربوط به قانون تجارت، علامت تجاری و برند شرکت، طرح های شرکت، اساسنامه و مقررات و تغییرات هر یک از آن ها دانش کافی داشته و مسلط باشد.

۵مشاور حقوقی باید در مورد قوانین چک و سفته، تعهدات بانکی و الزامات آن ها دانش کافی داشته و در تمامی موارد مورد نیاز به سازمان کمک کند.

مشاور حقوقی رایگان

مهارت های یک مشاور حقوقی

۱-یک مشاور حقوقی خوب و حاذق باید به همه قوانین مرتبط حقوقی  آشنا باشد و در عین حال مسلط باشد.

۲- اتخاذ تصمیم درست و به موقع در شرایط مهم و حساس

۳-یک مشاور حقوقی خوب باید سخن ور خوبی باشد و این توانایی را داشته باشد که بتواند دیگران را متقاعد کند.

۴-اسناد و مدارک یک سازمان یا شرکت که به یک مشاور حقوقی سپرده می شوند بسیار با ارزش هستند. بنابراین مشاور حقوقی باید نسبت به آن ها امانت دار باشد.

۴-داشتن صداقت و تعهد

۶-مشاور حقوقی علاوه بر دانش حقوقی باید بتواند تخصص خود را در زمینه امور شرکت مربوطه به کار ببندد و در زمینه حقوقی مورد نیاز آن سازمان متبحر باشد.

۷-باید بتواند در شرایط مختلف قدرت تجزیه و تحلیل مناسب مسائل را داشته باشد.

۸-دانستن خیلی از نقاط ضعف و یا قدرت یک سازمان یا شرکت برای رقیبان در آن عرصه بسیار جالب توجه است، بنابراین مشاور حقوقی که از تمامی این موارد آگاه است باید نسبت به آن ها راز دار باش و اسرار سازمان را افشا نکند.

نکاتی درباره نوشتن چک:

فرض کنید می خواهید چکی را در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۰برای ۵ روز بعد به تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ صادر نمایید،سعی شود که از خودکار مشکی و کاربن برعکس در پشت چک استفاده کنید.جوهر مشکی نسبت به زمان واکنش بهتری نشان میدهد و در صورت نیاز تاریخ صدور چک راحت تر مشخص میشود.

همچنین در قسمت تاریخ حروف تمام وارد کنید همچنین تاریخ را بصورت عددی نیز وارد نمایید

مبلغ را بصورت …(مقدار مورد نظر مثلا پانصد میلیون ریال ) و معادل نصف یا یک سوم یا یک چهارم مبلغی (مثلا :نصف یکصد و بیست میلیون تومان)

همچنین مبلغ را بصورت عدد وارد نمایید ،اگر اختلاف بین مبلغ عددی و حروفی باشد مبلغ حروفی مناط است.

*نکته:اگر در زیر امضا تاریخ زده شود و آن تاریخ با تاریخ سمت راست چک متفاوت باشد ،چک وصف کیفری اش را از دست می دهد.

تاریخ در ته چک برای چک های بلند مدت قابل شناسایی است و اگر اختلافی بین تاریخ چک و تاریخ ته چک باشد ،چک وصف کیفری خود را از دست میدهد.

باقی مطالب  در مورد نوشتن چک در  ویدئو زیر وجود دارد: