ript> امورحقوقي – موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت | موسسه بین المللی حقوقی
https://www.dragxvape.com enlightened through latter nineteenth century eu good sized train location in your space of this cheese dome.https://www.tomtops.ru/ enlightened through latter nineteenth century eu good sized train location in your space of this cheese dome.cheap alexander mcqueen replica hunt for pattern stack belonging to the today's style and design.https://givenchy.to rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.sale for thombrownereplica.ru discounted prices.best swiss https://fakecrr.ru schooling more mature watchmaking gurus.
موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

امورحقوقي

امور حقوقی یک مشاور حقوقی چیست

مشاور حقوقی و امور حقوقی

امور حقوقی برای یک مشاور و موسسه حقوقی بین المللی چیست؟ زمانی که با یک مشکل حقوقی مواجه می شوید، مشورت با یک وکیل یا مشاور حقوقی، کمک خواهد کرد تا بتوان یک تصمیم گیری درست داشت و در نهایت اگر بخواهیم طرح دعوا داشته باشیم یا نیاز داشته باشیم به کسی وکالت بدهیم در این مسیر می توان از کمک و مشاوره این افراد سود برد.

بنابراین اگر به هر دلیل مشکلات حقوقی برای افراد ایجاد شود بدون شک و تردید به یک مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری مراجعه نمود و از کمک ها و راهنمایی های این افراد سود برد و این که سعی کنیم خود نقش و وظایف وکیل را انجام دهیم درست نیست. عدم آگاهی افراد ممکن است آن ها را در شرایط بسیار بدی قرار دهد که دیگر کمک وکیل هم نتواند برای آن ها سودی داشته باشد. از جمله وظایف افرادی که در یک موسسه حقوقی بین المللی در تهران یا هر نقطه ای از کشور مشغئول به فعالیت می باشند این است که پیش از هر چیز بهترین مشاوره را در اختیار افراد قرار دهند.

شرح وظايف دفتر حقوقی و امور قراردادها

الف: شرح وظايف دفتر حقوقی

اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق دولت

الف امور كيفری

از قبيل ( اختلاس،‌كلاه برداري،‌خيانت در امانت ، سرقت ،‌جعل سوء استفاده و غيره ) كه مراحل آن بشرح ذيل مي باشد .

* طرح شكايت و تنظيم شكوائيه

* تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه

* پيگيري از طريق مراجع قضايي( كلانتري،‌آگاهي)

* معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه و اجراي رأي صادره

ب- امور حقوقی

*  تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي

* تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم.

* شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت

* اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم

بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه دانشگاه

از قبيل ضرر و زيان وارده موارد تخليه ملك مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد  و… با تنظيم لايحه ،‌تهيه مدارك و مستندات لازم،‌ شركت در جلسات رسيدگي

بررسي و پاسخ به دعاوي كيفري

بررسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري

بررسي،‌ پاسخ شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و مؤسسات تابعه بخصوص واحدهاي آموزشي و نيروي انساني

رسيدگي به پرونده هاي موجود در مراجع اداري

 1. هيأتهاي مالياتي: بررسي پرونده هاي مالياتي و رسيدگي به اختلاف هاي مالياتي
 2. هيأت هاي تشخيص حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي
 3. هيأت هاي تشخيص تأمين اجتماعي : بررسي پرونده هاي مربوط به عدم پرداخت حق بيمه
 4. كميسيون ماده ۱۰۰: بررسي پرونده هاي مربوط به تخلفات ساختماني از قبيل اضافه بنا عدم رعايت تراكم و كاربري

بررسي و رسيدگي به قراردادها

 1. تهيه و تنظيم متن پيش نويس قراردادهاي واحدهاي مختلف با شخص حقوقی و حقیقی و تأييد دفتر حقوقی

قراردادهاي تأسيساتي،‌ فني ،  ساختماني، عمراني،‌ احداث بنا رنگ آميزي

قراردادهاي خدماتي،‌ تهيه و طبخ غذا، سرويس اياب و ذهاب

قراردادهاي خريد لوازم  تجهيزات پزشكي( ارزي) ، خريد سخت افزار

قراردادهاي آموزشي، پژوهشي تحقيقاتي، تبليغاتي،‌ مشاوره ، تأليف نشر كتب و مجلات

قراردادهاي سرويس نگهداري موتورخانه تأسيسات،‌ ساخت، حمل و نصب و راه اندازي

قراردادهاي طراحي و برنامه ريزي نرم آفزاري

قراردادهاي اجاره جهت واگذاري برخي از املاك دانشگاه به اشخاص حقيقي يا حقوقي

قراردادهاي واگذاري زمين

 1. تهيه و تنظيم متن متمم، اصلاحيه و توافق نامه هاي مربوط به قراردادها

بررسي وضعيت متعهدين خدمت

 1. بررسي وضعيت تعهد و اخذ غرامت تحصيلي از متعهدين خدمت
 2. اقدام جهت مكاتبات لازم در زمينه سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين از طريق ادارات و قسمت هاي مربوطه پرداخت كننده وجوه يا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد.
 3. اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذراندن دوره هاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي گردند.
 4. پيگيري اسناد متعهدين به خدمت( دانشجويان پزشكي،‌ پرستاري ،‌ بهياري) و تاركين خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است.

اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

 1. اخذ وثيقه هاي ملكي و غير ملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي
 2. اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه
 3. در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب
 4. مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي

بررسي امور ثبتي

 1. نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
 2. جمع آوري مدارك مورد نياز در مورد املاكي كه در حين اجراي تشريفات ثبتي مورد اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي گيرند.
 3. تهيه و تنظيم اسناد( رسمي ،‌ غير رسمي) معاملات از قبيل خريد و فروش اجاره رهن.
 4. تقاضاي صدور سند در مورد املاكي كه تاكنون سند براي آنها صادر نگرديده است.

ب: شرح وظايف كارشناس امور قراردادها

 ۱-     بررسي و تأييد نمونه قراردادهاي واحدهاي تابعه با قوانين و مقررات آئين نامه هاي مربوطه

 ۲-   بررسي ميزان ، نوع ضماتننامه حسن و تعهد اجراي قراردادها با قوانين و مقررات آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه

 ۳-    نگهداري نمونه قراردادهاي منعقده ارسالي به واحدها در سوابق پشتيباني قراردادها

 ۴-    ثبت اطلاعات مجوزهاي صادره مالي و تعداد نيروي انساني در جداول اطلاعات امور واگذار شده به بخش غير دولتي

 ۵-    تنظيم چك ليست هاي نظارتي بر اساس شاخص هاي موجود در قراردادها جهت بازديد گروه نظارت و كارشناسان

 ۶-   كارشناسي كليه امور واگذار شده به بخش خصوصي حسب ارتباط موضوع

 ۷-    اصلاح و ويرايش شرايط مناقصات و مزايده ها مختلف واحدها براي انجام مراحل مناقصه يا مزايده

 ۸-   كارشناسي موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكاران در اجراي مفاد قرارداد ( كميته حل اختلافات ماده ۶۴ آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه)

 ۹-    اعلام نقاط ضعف موجود در قراردادهاي منعقده جهت طرح در كميته كارشناسان مديريت

۱۰- كارشناسي و تدوين جداول آمار و اطلاعات خدمات پشتيباني واحدها

۱۱ -كارشناسي و تدوين معيارهاي كليدي اجراي روش مديريت پيمان در قراردادها خدمات و پشتيباني

۱۲- انجام مكاتبات و ارائه راهبردهاي عملياتي به واحدهاي تابعه در خصوص امور فني و تخصصي شرايط مناقصه و قرارداد خدمات پشتيباني

۱۳- رابط دانشگاه با اداره كار استان جهت استعلام هاي لازم در موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكار و شفاف سازي دستورالعمل هاي صادره

۱۴- تنظيم چک ليست هاي ارزيابي خدمات و پشتيباني

۱۵- بررسي و كارشناسي شرايط اختصاصي و عمومي مناقصات و مزايده ها جهت واگذاري

۱۶- كارشناسي طرح هاي واگذاري ( طبخ و توزيع غذا با مواد ، خدمات پشتيباني و …) به بخش خصوصي

۱۷- تهيه و تدوين نمونه قراردادهاي مورد نياز در واگذاري ها

۱۸- جمع آوري،‌ساماندهي و تهيه بانك اطلاعاتي پرسنلي بخش خصوصي طرف قرارداد دانشگاه

۱۹- جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه شركت ها و قراردادهاي منعقده و تكميل فرم هاي شناسايي سهامداران شركت ها با هماهنگي اداره آمار

۲۰- طبقه بندي و ثبت و بايگاني يك نسخه از تمام قراردادهاي منعقده در واحدهاي تابعه

۲۱- تهيه دستورالعمل اجرايي واگذارهايي خدمات،‌ تأسيسات ، طبخ و توزيع، نقليه

۲۲- تهيه شرايط مناقصه و قرارداد خدمات،‌ تأسيسات، طبخ و توزيع، نقليه

۲۳- بررسي و تأييد و نگهداري قراردادهاي بزرگ برابر رأي كميسيون مناقصات

۲۴- تنظيم جدول آناليز حقوقي و مزايا ساليانه برابر طرح طبقه بندي مشاغل و مصوبه شورايعالي كار

۲۵-تنظيم جداول عمومي اطلاعات پيمانكاران و قرارداد منعقده بزرگ در ۴ رشته

۲۶- تهيه بانك اطلاعاتي رايانه اي از قراردادهاي پرسنلي پيمانكاران

۲۷- جمع آوري و نگهداري اطلاعات و آمار ساليانه جداول ۳۳ گانه تخصصي و عمومي خدمات پشتيباني واحدهاي اجرايي جهت بهره برداري در بازديدها و تصميم گيري مديريت

۲۸- تهيه و ارسال مجوز مناقصه / مزايده جهت واحدهاي تابعه

۲۹- مشاوره به واحدهاي تابعه در خصوص چگونگي برگزاري مناقصه / مزايده

۳۰-دسته بندي اطلاعات اخذ شده و تعيين نوبت جهت شركت در كميسيون و برگزاري كميسيون مناقصه / مزايده

۳۱-تهيه مكاتبه مربوط به ارسال فيشهاي واريزي به امور مالي از طريق معاونت محترم توسعه بعد از انجام هر جلسه مناقصه/ مزايده

۳۲-تهيه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاري مناقصه / مزايده

۳۳-دسته بندي و تكيمل پرونده مناقصه ها و مزايده ها وبايگاني در زونكن هاي مربوطه

۳۴-جمع آوري و بررسي قراردادهاي منعقده و ارسالي واحدها از نظر تنظيم در فرم استاندارد و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

۳۵-مرتب سازي و نگهداري قرار دادهاي ارسالي واحدها

۳۶-ورود اطلاعات مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به رايانه و بانك اطلاعاتي حوزه و تهيه نمودار مقايسه اي واحدها

۳۷ – تهيه جدول برگزاري مناقصه / مزايده بر اساس مستندات موجود و نامه هاي رسيده از واحدها

۳۸-تهيه پاسخ مكاتبات واحدها به امور مناقصه ها

۳۹- تهيه و ابلاغ مكاتبه هاي قابل طرح در جلسه هيئت رئيسه دانشگاه مربوط به واحدها

۴۰- به روز درآوردن فرآيند ها و اطلاعات امور مناقصه / مزايده در سايت دانشگاه

۴۱- بررسي و رفع نقص تيپ هاي قراردادهاي گذشته

۴۲-ارائه آمار مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به معاونت توسعه و مديريت خدمات پشتيباني

۴۳-نظارت بر قراردادهاي بيمارستانها بعنوان كارشناس ناظر مستقيم دانشگاه