ript> دعاوی ملکی – موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت | موسسه بین المللی حقوقی موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

دعاوی ملکی

ملکی :

دیوار در اسناد مالکیت ثبتی

واژه دیوار در مندرجات بسياري از اسناد مالکيت ثبتي در قسمت حدود و مشخصات ملک استفاده شده است .

اصطلاح ديوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار ميرود اگر در سند درج شده باشد :

۱ –  ديواري است به ديوار …….:

يعني هر يک از دو ملک که در مجاورت يکديگر قرار دارند داراي ديوار اختصاصي براي خود مي باشند .

۲ – به ديوار اشتراکي …… :

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به هر دو ملک مي باشد .

۳- ديواريست به….. :

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مورد نظر است .

۴ -به ديوار ….. :

يعني ديوار حد فاصل بين دو ملک متعلق به ملک مجاور است .

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

به گزارش دادنام  با پایان یافتن مدت اجاره معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این گزارش به دنبال بررسی راه‌حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

تخلیه درحالتی که قرارداد اجاره عادی است:

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر