موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

دکتر ویدا احمدی اردبیلی پور

دکتر ویدا احمدی اردبیلی پور

  • دکترای حقوق بین الملل
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مدرس دانشگاه
  • 15سال سابقه وکالت
  • تخصص در انعقاد قراردادهای بین المللی ،تجاری،نفتی،سرمایه گذاری
  • عضوء هیئت مدیره موسسه بین المللی حقوقی آسیا