موسسه بین المللی حقوقدانان آسیا | دفتر وکالت امروز ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

تماس با ما

موبایل:

ایران: ۰۹۱۲۴۳۴۴۴۶۰

ایران: ۰۹۱۲۷۲۵۰۰۳۰

انگلیس: ۷۵۰۹۳۳۰۰۳۶-۰۰۴۴

امریکا: ۵۳۰۵۴۰۹۷۱۵-۰۰۱

دفتر : ۲۶۲۱۱۱۰۲-۰۲۱

تلفکس: ۲۶۲۱۱۱۷۵-۰۲۱

شماره پیامک :۱۰۰۰۰۰۰۳۰

ایمیل : info@asialawco.com

دفاتر ایران :

دفتر مرکزی موسسه:ایران –  تهران

دفتر استان گلستان: گرگان

 

دفاتر بین الملل:

دفتر ایتالیا:

Via Marconi 41 Cap . 40122 BOLOGNA ITALIA  

مدیر شعبه ایتالیا: جناب آقای دکتر مهران نامدار

دفتر ایتالیا : ۵۱۴۱۹۸۶۸۳-۰۰۳۹

دفتر ایتالیا : ۳۹۲۰۳۰۳۰۸۷-۰۰۳۹

 

دفتر فرانسه:

Place Des Halles n.67 Stras bourg France Frarnce

مدیر شعبه فرانسه: Avv.Elpidio Maltese

 

دفتر انگلیس :

۱st FLOOR , 239 KENSINETON HIGH STREET LONDON, W8-6SN, UNITED KINGDOM

مدیر شعبه انگلیس: جناب آقای سید علی سجادی

دفتر انگلیس:  ۷۷۳۶۵۶۱۶۴۶ -۰۰۴۴